Želite postati član Udruge sudskih tumača Tempus

Želite postati član Udruge sudskih tumača Tempus

Ako se želite pridružiti našem timu i postati član Udruge sudskih tumača Tempus, kontaktirajte nas e-mailom i poslat ćemo Vam pristupnicu i uz nju odgovarajuće podatke.

Novi termini obuke: 14.12.2019., 04.01., 18.01., 08.02.2020.

Prijava za obuku